Zadbaj o słuch pracowników

Hałas jest jednym z czynników, z którym stykamy się każdego dnia. Jednocześnie jest to poważne niebezpieczeństwo dla naszego słuchu. Jednocześnie hałas jest obecny w miejscu pracy, co niekiedy wymaga zastosowania odpowiednich środków ochronnych. Jest tak szczególnie tam, gdzie poziom hałasu przekracza dopuszczalne poziomy i normy. Ma to często miejsce w warsztatach oraz fabrykach. Chcąc zmniejszyć poziom hałasu wykorzystuje się dziś zatyczki do uszu, nauszniki i słuchawki tłumiące oraz specjalne nausznik, które można umieścić/doczepić do kasków. W zależności od potrzeb oraz możliwości sprawdzają się one w takich sytuacjach, zapewniając komfortową pracę. Wpływa to w konsekwencji na bezpieczeństwo pracownika. Z jednej strony dotyczy to precyzji wykonywania czynności, jak również zmieszeniu ryzyka uszkodzenia słuchu. Kwestie te regulują odpowiednie przepisy oraz regulacje związane z przepisami BHP.